Actueel

Funderingstechnieken anno 2016

“Wat we onder meer zien, is dat funderingsbedrijven zich breder gaan oriënteren,” zegt Revoort. “Technieken waarmee wij al jaren vooroplopen, waaronder onze Tubex® en Fundex® palen, worden nagebootst en doen die bedrijven er nu bij. Dit resulteert in een enorm kwaliteitsverschil, wat een te laag prijsniveau tot gevolg heeft.”

 

Paalfactoren
De genoemde kwaliteitsverschillen komen tevens terug in de discussie omtrent paalfactoren. Revoort licht toe: “In Nederland staat de berekeningsmethode voor het draagvermogen van funderingspalen, die gebaseerd is op bewezen sondeertechnieken, voorgeschreven in de NEN-EN normen. Verschillende paaltypen kunnen dezelfde berekeningsmethode hebben, maar hebben eigen paalfactoren. Deze factoren brengen de invloed van het paaltype en de wijze van installeren in rekening. Sinds enige jaren trekt de NEN de berekeningsmethode in twijfel, vanuit de overtuiging dat het werkelijke paaldraagvermogen met circa 30% wordt overschat. Door het berekende draagvermogen normtechnisch te verlagen, moet het overschatte percentage gecompenseerd worden. Leveranciers kunnen reductie van paalfactoren voorkomen door met proefbelastingen aan te tonen welke paalfactoren voor hun systeem gelden. Gezien de grote kwaliteitsverschillen vinden wij dit geen slechte insteek. Producten waarmee bijvoorbeeld ons Tubex® systeem wordt nagebootst, hebben niet hetzelfde draagvermogen.”

Complexe techniek en hoge kwaliteit
Het vakmanschap van Funderingstechnieken Verstraeten blijkt onder meer uit de projecten waaraan het Fundex-bedrijf bijdraagt. Zo bracht de funderingsspecialist voor een hoogbouwproject in Amsterdam zo’n honderd geboorde buispalen aan tot 67 meter onder NAP. “Met dit minimale aantal zeer hoog belaste palen voorkwamen we zakking van het naastgelegen gebouw en realiseerden we een flinke kostenbesparing voor de opdrachtgever,” aldus Revoort, die naast kostenbesparing nog een andere tendens in de branche ziet: “We moeten in steeds minder tijd meer presteren. Vooral in de offshore industrie realiseren we, in zeer korte tijdsbestekken, fundaties die aan de meest strenge kwaliteits- en veiligheidseisen voldoen. Dat vereist vergaande technische kennis en ervaring, een strakke planning en slim project- en personeelsmanagement.” Andere uitdagende projecten van Funderingstechnieken Verstraeten zijn aardbevingsbestendige gebouwen in Groningen en speciale, volgens zeer hoge kwaliteitsaspecten aangebrachte tankfundaties voor raffinaderijen. Revoort besluit: “Daar waar complexe techniek en hoge kwaliteit de boventoon voeren, zijn en blijven wij de aangewezen partij.”

Tekst: Patricia van der Beek Beeld: Funderingstechnieken Verstraeten BV

Wil je meer weten ?

we helpen je graag !

 

Neem contact met ons op

+31 (0)117 45 75 75

Chat openen
Hallo, welkom bij Fundex! Waarmee kunnen we u van dienst zijn?